(PL)- Ngày 12-5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký quyết định giải thể và hợp nhất 81 tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn TP, thường gọi là ban chỉ đạo, hội đồng, ban quản lý, ban điều hành, tổ công tác và các tổ giúp việc.

Theo đó việc hợp nhất các tổ chức phối hợp liên ngành do cùng một cơ quan làm thường trực thì giữ nguyên cơ quan thường trực. Đối với việc hợp nhất các tổ chức phối hợp liên ngành do các cơ quan khác nhau làm thường trực thì các cơ quan chủ động phối hợp với Sở Nội vụ xác định cơ quan thường trực theo phạm vi hoạt động, bảo đảm cơ quan thường trực của các tổ chức phối hợp liên ngành chịu trách nhiệm phụ trách lĩnh vực có liên quan sau khi sắp xếp.

Chiều 12-5, trả lời Pháp Luật TP.HCM về việc giải thể và sáp nhập các ban chỉ đạo trên địa bàn TP có xảy ra việc xáo trộn về nhân sự hay không, ông Võ Công Chánh (Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng) cho hay: “Tất cả ban chỉ đạo, hội đồng ở Đà Nẵng đều hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, không có biên chế nên sẽ không ảnh hưởng đến công tác nhân sự. Hiện TP cũng chỉ giữ lại 46 ban chỉ đạo và hội đồng”.

Cũng theo ông Chánh, việc có quá nhiều ban chỉ đạo, hội đồng… dẫn đến chiếm hết quỹ thời gian làm việc của các lãnh đạo. Họ không còn thời gian nghiên cứu tài liệu, kiểm tra thực tế, tiếp xúc và giải quyết công việc cho người dân. “Ngoài ra, hằng năm TP còn phải cấp kinh phí hoạt động cho các ban chỉ đạo nữa nhưng hiệu quả khó xác định. Vì vậy, TP quyết định giải thể và hợp nhất các ban chỉ đạo, hội đồng và các tổ chức không cần thiết” - ông Chánh nói.

LÊ PHI