Kỳ họp sẽ nghe UBND TP trả lời ý kiến cử tri; nghe chủ tịch Ủy ban MTTQ TP thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền; thông qua đề án đặt tên đường; kế hoạch biên chế năm 2010; giá đất năm 2010; điều chỉnh một số loại phí, lệ phí; đề án phụ cấp cho cán bộ, công chức công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính; sơ kết đánh giá bảy tháng thí điểm thực hiện không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.

Dự kiến sẽ có bảy nghị quyết được HĐND TP thông qua. Kỳ họp cũng tiến hành bầu một phó chủ tịch UBND TP.

H.KHÁ