(PL)- Ngày 17-3, ông Chế Viết Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, Tổ phó Tổ công tác thực hiện Đề án 30 (về cắt giảm thủ tục hành chính) của TP, cho biết TP này kiến nghị đơn giản hóa 41% thủ tục hành chính trong tổng số 1.278 thủ tục đang áp dụng.

Tổ thực hiện Đề án 30 đã rà soát trên ba lĩnh vực là kinh tế, quản lý đô thị và tư pháp. Trong đó, lĩnh vực kinh tế được đề xuất đơn giản hóa các thủ tục nhiều nhất. Chỉ tính riêng Trung tâm Xúc tiến đầu tư TP Đà Nẵng có tổng số 68 thủ tục hành chính thì đã kiến nghị đơn giản 62 thủ tục, chỉ giữ nguyên sáu thủ tục.

Ông Sơn cũng cho biết mục tiêu của đợt rà soát lần này là làm sao để quá trình giao dịch hành chính tại Đà Nẵng được nhanh gọn, chống phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực.

M.PHƯƠNG