Theo đó, UBND phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) đã có hai văn bản xin lỗi người dân về việc CBCC phường yêu cầu công dân bổ sung thủ tục giấy tờ không đúng quy định và chậm giải quyết hồ sơ. Ngoài ra còn có nhiều CBCC khác đã phải trực tiếp xin lỗi dân hoặc xin lỗi dân qua điện thoại.

Được biết hiện UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định phê duyệt bộ chỉ số theo dõi xếp hạng cải cách hành chính do Sở Nội vụ đề xuất. Lần đầu tiên, quy định xin lỗi dân được TP Đà Nẵng đưa vào một trong các tiêu chí thi đua, xếp hạng quan trọng của nội dung cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc, đồng thời cũng là tiêu chí để đánh giá CBCC, hướng tới văn hóa nhận trách nhiệm và xin lỗi dân nếu CBCC chậm trễ giải quyết hồ sơ.                      

LÊ PHI