Để thực hiện mục tiêu này, đề án đưa ra nhiều biện pháp như đảm bảo 100% hộ dân được phổ biến pháp luật, có trách nhiệm phòng tránh hành vi giết người để cướp tài sản; 90% số người trong nhóm có nguy cơ vi phạm pháp luật hình sự cao được tuyên truyền, vận động phòng chống tội phạm; ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội; đảm bảo 80% số người có tiền án, tiền sự được quản lý, tạo điều kiện sinh sống...

Đề án cũng đưa ra các chính sách xã hội, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người trong độ tuổi lao động. Đặc biệt, giúp đỡ các đối tượng có tiền án, tiền sự hòa nhập cộng đồng để tiến bộ. Nâng cao hiệu quả điều tra, xử lý tội phạm giết người để cướp tài sản.

L.PHI