Việt Nam hiện có khoảng ba triệu nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin. Riêng TP Đà Nẵng có khoảng 5.000 người đang được chăm sóc. Nhiều doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng đã nhận trợ dưỡng thường xuyên cho 900 nạn nhân, xây mới và sửa chữa 80 ngôi nhà cho các nạn nhân...

LÊ PHI