Nguyên nhân của việc này là các đơn vị chưa đảm bảo quy định về quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ. Ngoài ra việc cấp giấy chứng nhận lần đầu không quy định rõ là bao nhiêu ngày dẫn đến tình trạng có trường hợp kéo dài nhiều tháng; trách nhiệm phối hợp giải quyết chưa tốt...

Cũng theo ông Võ Công Chánh, cùng với việc kiểm tra về việc giải quyết hồ sơ cho người dân, thời gian qua đoàn kiểm tra liên ngành do Ban tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng tổ chức đã phát hiện và xử lý 40 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) vi phạm chỉ thị của Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ CBCCVC đáp ứng yêu cầu xây dựng TP trong tình hình mới. Các trường hợp bị xử lý bao gồm vi phạm về đạo đức lối sống khi ngoại tình, uống rượu trong giờ làm việc, có thái độ hách dịch tại cơ quan…

LÊ PHI