Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đã thông báo đến cử tri huyện nhà về một số nội dung trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII; kết quả ban đầu về việc lấy ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp 1992; phương hướng xây dựng, phát triển huyện đảo Trường Sa thời gian tới.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ thái độ phê phán trước những thông tin cố tình chống phá của các lực lượng thù địch khi tham gia đóng góp sửa đổi Hiến pháp. Cử tri cũng bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng; mong đợi Hiến pháp mới tiếp tục xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng; khẳng định “không phi chính trị hóa quân đội” trong mọi tình huống. Ngoài ra, cử tri còn đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến chính sách, ưu đãi đặc thù cho cán bộ, chiến sĩ công tác tại Vùng 4 Hải quân và Trường Sa.

TRẦN CÔNG THI