Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, khẳng định cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Chu Huy Mân là một tấm gương đạo đức cao đẹp của người cán bộ cách mạng, luôn đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

AN