Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ Y tế xây dựng chính sách để khuyến khích những người trong độ tuổi sinh sản đẻ hai con nhằm góp phần duy trì cơ cấu “dân số vàng” đến năm 2061. Đồng thời, Bộ LĐ-TB&XH cần nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền sớm điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động theo hướng tăng để đảm bảo cơ cấu lao động hợp lý; tiếp tục duy trì những chế độ ưu đãi đối với những gia đình sinh hai con.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số, bức tranh dân số nước ta đã thay đổi căn bản. Từ năm 1960 đến nay, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm mạnh từ 6,3 con xuống còn 2,05. Tuổi thọ bình quân của người dân tăng từ 40 tuổi lên 73 tuổi. Tỉ lệ tăng dân số giảm từ 3,5% xuống chỉ còn 1,06%. Dự kiến ngày 1-11-2013, dân số Việt Nam sẽ chính thức đạt mốc 90 triệu người. Hiện Việt Nam đã bước vào thời kỳ cơ cấu “dân số vàng” với hơn 61 triệu người (chiếm 69% tổng dân số) đang ở độ tuổi lao động.

HUY HÀ