Đảng phải hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nhà nước pháp quyền. Đảng lãnh đạo nhưng cũng không làm thay hay can thiệp sâu vào công việc của nhà nước pháp quyền…”.

ThS Đỗ An Bình (Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II) phát biểu như trên tại hội thảo “Thách thức và trở ngại trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay” do ĐH Cần Thơ phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II tổ chức ngày 20-8.

Theo TS Phan Trung Hiền, Phó Trưởng khoa Luật (ĐH Cần Thơ), không thể xây dựng một nhà nước pháp quyền nếu hệ thống các cơ quan nhà nước không thực sự hoạt động độc lập. “Một trong những mắt xích quan trọng để xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay là xác định vai trò của tòa hành chính trong mối quan hệ với các cơ quan hành chính nhà nước. Cụ thể, phải nâng cao năng lực và hiệu quả của cơ quan xét xử trong giải quyết vụ án hành chính như bổ sung các quy định để bảo đảm tòa án thực sự độc lập, xác định cơ quan thi hành án hành chính, cơ chế để thi hành loại án đặc biệt này…” - TS Hiền đề nghị.

GIA TUỆ