Theo đó, ông Măng bị cách chức ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó bí thư, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Tân Phú. Về mặt chính quyền, ông Măng bị miễn nhiệm đại biểu HĐND phường Tân Phú.

Theo kết luận của UBKT Thị ủy thị xã Đồng Xoài, ông Măng đã có hành vi bạo lực gia đình (đá, tát vào mặt con dâu sưng má). Trong quá trình công tác, ông Măng đã hai lần bị kỷ luật khiển trách vì đánh cán bộ cấp dưới (lần gần nhất là tháng 4-2013).

N.ĐỨC