Danh sách 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI
(PLO)- Ngày mai (20-1), Đại hội Đảng XII sẽ bắt đầu với phiên họp trù bị và chính thức khai mạc vào ngày 21-1-2016. Một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của Đại hội là bầu ra BCH Trung ương khóa XII, sau đó, BCH Trung ương sẽ bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh quan trọng khác trong Đảng. Nhân dịp này, PLO xin trân trọng giới thiệu lại danh sách 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI.