Danh sách dự kiến 48 người được lấy phiếu tín nhiệm ở kỳ họp 6
(PLO)- Theo nghị trình, chiều nay (24-10), Trưởng Ban công tác đại biểu Trần Văn Túy sẽ trình bày tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm để Quốc hội thông qua. 

Căn cứ vào Điều 12 Luật Tổ chức Quốc hội và Điều 18 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Tuy nhiên, trong số những người giữ các chức vụ thuộc diện Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lần này có hai chức danh vừa được Quốc hội bầu và phê chuẩn là Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng. Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 85/2014/QH13: “Quốc hội không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ chín tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội”. Do vậy, sẽ có 48 người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV.

Danh sách dự kiến 48 người được lấy phiếu tín nhiệm ở kỳ họp 6 - ảnh 1

 

HỒ TRANG - ĐỨC MINH