(PL)- Bộ NN&PTNT vừa có công văn gửi Bộ Y tế về việc kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản sau khi công bố hợp quy.

Theo đó, Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Y tế phải sửa đổi lại Điều 12, Thông tư 19/2012 ngày 9-11-2012 về hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Theo Bộ NN&PTNT, nội dung này gây chồng chéo với hoạt động kiểm tra của các bộ quản lý ngành theo phân công tại Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 38/2012 của Chính phủ.

Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Y tế thống nhất, hướng dẫn cơ sở trực thuộc tại các tỉnh, thành thông báo cho ngành nông nghiệp ở địa bàn đó danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đã được xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Trên cơ sở này, ngành nông nghiệp sẽ kết hợp tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản, tránh trường hợp một cơ sở phải chịu sự kiểm tra của nhiều cơ quan quản lý về cùng một nội dung.

TRỌNG PHÚ