Đề nghị phê chuẩn nhân sự Hội đồng Quốc phòng và An ninh
(PLO)- Sáng nay (11-4), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đề nghị Quốc hội xem xét phê chuẩn một phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh cùng ba ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. 

Cụ thể, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, được đề nghị xem xét phê chuẩn làm phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, được đề nghị xem xét phê chuẩn làm ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được đề nghị xem xét phê chuẩn làm ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, được đề nghị xem xét phê chuẩn làm ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Đề nghị phê chuẩn nhân sự Hội đồng Quốc phòng và An ninh - ảnh 1
Quốc hội bỏ phiếu.

Trước đó, sáng cùng ngày, Quốc hội đã đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ đối với phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Nguyễn Tấn Dũng và phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Nguyễn Sinh Hùng, ông Phùng Quang Thanh.

Cùng sáng nay, Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm 14 thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm hai phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia (ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Doan) và 12 ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia khác.

TRỌNG PHÚ