Ngày 26-8, một lãnh đạo UBND huyện này cho biết như trên. Cũng theo vị này, huyện cũng giao các đơn vị liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan việc lập hồ sơ trái quy định của ông Dậu.

Theo UBND huyện Hoài Nhơn, trong hồ sơ đề nghị Nhà nước khen thưởng, hưởng chế độ người có công với cách mạng của ông Nguyễn Dậu có một số giấy tờ làm giả như giấy xác nhận thành tích, giấy xác nhận giao nhiệm vụ do một người ở địa phương ký khống. Ông còn nhờ người khác làm bản khai thành tích giúp đỡ cách mạng; làm giấy xác nhận thành tích rồi giả chữ ký người khác ký vào.

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy không có cuộc họp nào xét đề nghị khen thưởng cho ông Dậu như biên bản trích kèm hồ sơ khen thưởng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định ông Dậu đi lính cho chế độ cũ mà không hề tham gia hoạt động cách mạng.