Song có một nguyên do mấu chốt mà bảy năm trước QH đã loại trừ việc này thì chưa ai nhắc lại.

Cụ thể, khi đó Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An Đinh Hữu Tời đã khẳng định: “Việc làm này còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì dư nợ tiền gửi của công dân không phải là thông tin được phép cung cấp rộng rãi. Trong khi đó, để Bộ Tài chính có thể thu thuế lãi tiền gửi tiết kiệm thì các ngân hàng thương mại nơi người dân gửi tiền phải công bố các khoản dư nợ tiền gửi”.

Thật thế, theo quy định của Luật NHNN, Luật Các tổ chức tín dụng và Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước thì toàn bộ thông tin về tiền gửi (bao gồm số dư, tên người gửi, loại hình gửi, số tài khoản, mẫu chữ ký...) của người dân đều thuộc danh mục “mật” của NHNN, nghiêm cấm sao chép, tiết lộ. Các chuẩn mực ứng xử cho cán bộ trong ngành ngân hàng cũng nhắc lại những quy định này một cách chi tiết.

Thậm chí ngay tại điều khoản về “cung cấp thông tin”, các quy định hiện hành cũng nêu rõ các tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng chỉ được cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng khi có “yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan nhà nước trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật”.
Quy định này chặt chẽ đến mức nói rõ văn bản yêu cầu tổ chức cung cấp các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng phải do những người có thẩm quyền ký, như viện trưởng, phó viện trưởng VKSND Tối cao; chánh án, phó chánh án TAND Tối cao; thẩm phán TAND thực hiện theo quy định tại các văn bản do QH và Ủy ban Thường vụ QH ban hành...

Như vậy các quy định hiện hành đã hạn chế đến mức thấp nhất sự can thiệp của các cán bộ thuộc khối hành pháp, hoàn toàn không nhắc gì đến thẩm quyền của cơ quan thuế. Vì thế nếu đề xuất đánh thuế này được thực thi thì phải tái khởi động việc sửa đổi ít nhất bốn văn bản cấp QH là Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật NHNN, Luật Các tổ chức tín dụng và Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước. Hay nói cách khác, không cần bàn đến tính hợp lý thì khi chưa có bất cứ sự chỉnh sửa nào đối với các luật, pháp lệnh nói trên, đề xuất đánh thuế tiền gửi ngân hàng của cá nhân từ Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đã mặc nhiên trở thành đề xuất cực kỳ bất khả thi!

PHAN MAI