Cụ thể, đối với cán bộ phường, xã ở miền núi, vùng sâu, vùng xa sẽ có mức hỗ trợ cao nhất là 200.000 đồng/tháng. Đối với cán bộ ở gần hơn thì giảm dần còn 150.000-180.000 đồng/tháng và thấp nhất là 120.000 đồng/tháng cho cán bộ ở sở, ngành trong TP.

Ông Sơn cho rằng việc hỗ trợ này là cần thiết để bù đắp một phần chi phí xăng xe đi lại.

MAI PHƯƠNG