(PL)- Ngày 6- 9, Ủy ban Về các vấn đề xã hội và Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH đã tổ chức hội thảo “Chính sách bảo hiểm hưu trí và các khuyến nghị sửa đổi Luật BHXH”.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân cho biết dự thảo Luật BHXH sửa đổi sẽ có thêm chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung. Như vậy, ngoài việc tham gia bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện thì người lao động còn có thể tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung để tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống khi nghỉ hưu. Đồng thời, để cân đối quỹ BHXH, ban soạn thảo đã đưa ra hai phương án về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với từng nhóm đối tượng.

Theo phương án 1: Từ năm 2016 trở đi, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) cứ ba năm tăng lên một tuổi cho đến khi đạt 62 tuổi đối với cả nam và nữ. Từ năm 2020 trở đi, các đối tượng lao động còn lại cứ ba năm tăng lên một tuổi cho đến khi đạt 62 tuổi đối với cả nam và nữ. Còn phương án 2: Từ năm 2016 trở đi, CBCCVC cứ ba năm tăng lên một tuổi cho đến khi đạt 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam. Từ năm 2020 trở đi, các đối tượng lao động còn lại cứ ba năm tăng lên một tuổi cho đến khi đạt 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam.

Dự thảo Luật BHXH sửa đổi dự kiến sẽ trình QH thông qua vào cuối năm 2014.

BÌNH MINH