Điều chỉnh phân công công tác của một số thành viên Chính phủ
(PLO)- Văn phòng chính phủ vừa phát đi thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc điều chỉnh phân công công tác của một số thành viên chính phủ.  

Điều chỉnh phân công công tác của một số thành viên Chính phủ - ảnh 1
Từ trái qua: Ông Hoàng Trung Hải, Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Nên. 

Theo thông báo số 33/TB-VPCP ký ngày 5-2-2016, thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị đối với một số Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng điều chỉnh phân công công tác của thành viên Chính phủ
Cụ thể, ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi phụ trách các lĩnh vực công tác được phân công tại Quyết định 1476/QĐ-TTg ngày 25/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, để nhận nhiệm vụ mới. 
Giao Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giúp Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận và phụ trách các lĩnh vực công tác do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phụ trách trước đây. 
Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giao ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải phụ trách điều hành công tác của Bộ, để nhận nhiệm vụ mới. 
Ông Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phụ trách điều hành công tác của Văn phòng Chính phủ, để nhận nhiệm vụ mới. 

Thời gian thực hiện từ ngày có văn bản phân công chính thức của Bộ Chính trị cho đến khi có quyết định mới của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 4-2, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 01-QĐNS/TW về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII.

Điều chỉnh phân công công tác của một số thành viên Chính phủ - ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Bộ Chính trị quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII đối với bảy chức danh sau:
1. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
3. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
4. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
5. Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
6. Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm:
1. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
2. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
3. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
4. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
5. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
6. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

TTH (tổng hợp)