Đánh giá cao vai trò của mạng xã hội trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, ông Vinh cho biết bản thân mình cũng có trang Facebook. “Tôi hiểu nhu cầu thông tin rất lớn và tiện ích của công nghệ thông tin rất rõ, do vậy các bạn trẻ tham gia vào mạng xã hội là việc hết sức bình thường. Đoàn thanh niên đang hướng tới xây dựng mạng xã hội cho thanh niên. Đây là nhu cầu tất yếu mà Ban Chấp hành Đoàn đang bàn và sớm hiện thực hóa” - ông Vinh nói.

Trả lời câu hỏi về tình trạng thanh niên khó xin việc làm, ông Vinh khẳng định TƯ Đoàn hết sức quan tâm tạo cơ hội để thanh niên có công việc ổn định. Cụ thể TƯ Đoàn đã tham mưu Chính phủ xây dựng Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” giai đoạn 2008-2015 (gọi tắt là Đề án 103); tổ chức các ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm…

V.THỊNH