Trong báo cáo, các doanh nghiệp phải thông tin đầy đủ kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp tết dương lịch và tết âm lịch năm 2010 để người lao động biết như mức lương, mức thưởng, thời điểm chi trả... Đồng thời, doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch; không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động.

T.MẬN