Hội nghị dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 tới với chủ đề “PCTN trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai”.

Chương trình hội nghị sẽ gồm hai phần. Phần 1: Báo cáo về những tiến triển trong PCTN của Việt Nam nói chung, trong lĩnh vực giáo dục nói riêng; phần 2: Đối thoại về chủ đề PCTN trong lĩnh vực đất đai. Đồng chủ trì hội nghị gồm Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, Bộ TN&MT.

Trước khi diễn ra hội nghị trên sẽ có những cuộc điều tra xã hội học về nguy cơ tham nhũng liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, hội thảo đánh giá những tác động tích cực của đối thoại PCTN lần thứ 7 (chủ đề “PCTN trong giáo dục”).

PX