(PL)- Đơn tố cáo không ghi tên, mạo tên hoặc không rõ tên, địa chỉ người tố cáo nhưng nội dung tố cáo nêu bằng chứng cụ thể, rõ ràng, người bị tố cáo là cán bộ thuộc diện Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quản lý thì vẫn được xem xét, xử lý.

Trên đây là nội dung đáng chú ý trong quyết định của Thành ủy TP.HCM ban hành mới đây, quy định về việc tiếp công dân và xử lý đơn thư tại Văn phòng Thành ủy.

Bên cạnh đó, quyết định này cũng quy định chỉ khi lãnh đạo Văn phòng Thành ủy hoặc cán bộ phụ trách tiếp công dân đồng ý thì cán bộ tiếp công dân mới được quyền từ chối tiếp những người có những hành vi vi phạm pháp luật, không chấp hành nội quy của cơ quan tiếp công dân.

N.ANH