Sau phần lễ là phần hội với những tiếng chiêng, tiếng mõ âm vang cả núi rừng, tạo không khí lễ hội đầy âm sắc. Đây là một nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Ê đê. Theo truyền thống từ xa xưa, lễ cúng bến nước là lễ tạ ơn thần nước đã ban cho người dân nhiều may mắn, mùa màng thuận lợi trong năm cũ. Đồng thời, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, có nguồn nước sạch mang lại sức khỏe trong năm mới.

Lễ tạ ơn thần nước tại con suối chạy qua buôn M.Đung. Ảnh: TCT

Theo ông Lê Xuân Tuyên, Chủ tịch UBND xã Ninh Tây, xã Ninh Tây là xã miền núi giáp tỉnh Đắk Lắk. Hiện xã có khoảng 1.200 hộ với trên 5.000 khẩu, trong đó trên 50% là đồng bào dân tộc, chủ yếu là người Ê đê. Ngay sau lễ này, đồng bào hăng hái bước vào mùa vụ mùa mới.

TCT