Đồng chí Hồng Hà từ trần
TIN BUỒN: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 
  Đồng chí Hồng Hà 

Đồng chí Hồng Hà (tên khai sinh Hà Văn Trường), sinh ngày 5/9/1928 tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Nơi ở hiện nay: B4-1C, số 106 đường Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng tháng 3-1945, vào Đảng năm 1947. Nguyên: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa V, Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI, khóa VII, Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; đại biểu Quốc hội khóa IX; Tổng biên tập Báo Nhân dân; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Trợ lý Tổng Bí thư, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam. Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Do tuổi cao, đồng chí đã đột ngột từ trần hồi 9 giờ 40 phút, ngày 14/01/2011 tại nhà riêng.

Trên 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Hồng Hà, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang đồng chí Hồng Hà với nghi thức Lễ tang cấp nhà nước.

Tóm tắt tiểu sử Đồng chí Hồng Hà, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân, nguyên Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Đồng chí Hồng Hà (tên khai sinh Hà Văn Trường), sinh ngày 5/9/1928 tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Nơi ở hiện nay: B4-1C, số 106 đường Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

- Từ tháng 3/1945 - 8/1945: Hoạt động học sinh cứu quốc Việt Minh tại thành phố Nam Định.

- Từ tháng 8/1945 - 12/1945: là Thanh niên cứu quốc tỉnh Nam Định.

- Từ năm 1946: là Phóng viên Báo Cứu quốc, cơ quan Trung ương của Tổng bộ Việt Minh.

- Từ tháng 12/1946 - 2/1947: là Phóng viên chiến tranh của Báo Cứu quốc trong nội thành Hà Nội, làm Báo Cứu quốc Thủ đô.

- Từ tháng 2/1947 - 6/1954: Phóng viên chiến tranh của Báo Cứu quốc ở một số chiến dịch quân sự và trong vùng sau lưng địch hữu ngạn và tả ngạn sông Hồng; phụ trách tổ tuyên truyền về quân sự và chiến đấu Báo Cứu quốc.

- Từ tháng 6/1954-9/1954: Công tác ở báo Nhân dân, cơ quan Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam. Công tác báo chí tại Đoàn đại biểu Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đàm phán với Đoàn đại biểu quân đội viễn chinh Pháp ở Hội nghị Trung Giã (Thái Nguyên).

- Từ tháng 10/1954 - 12/1956: Phó Trưởng ban (Vụ phó) Ban Tuyên truyền về công nghiệp báo Nhân dân, phóng viên thường trú báo Nhân dân tại vùng mỏ Hòn Gai, Cẩm Phả.

- Từ tháng 1/1957 - 9/1960: Học và tốt nghiệp trường Đảng cao cấp trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô tại Mát-xcơ-va.

- Từ tháng 9/1960-7/1968: Phó trưởng ban rồi Trưởng ban (Vụ trưởng) Tuyên truyền về công nghiệp và thương nghiệp báo Nhân dân; từ năm 1965 là Trưởng ban Tuyên truyền về quân sự của báo Nhân dân.

- Từ tháng 7/1968 - 5/1973: Công tác báo chí ở Pa-ri (Pháp) trong đoàn đại biểu của Chính phủ ta đàm phán với Đoàn đại biểu của Chính phủ Mỹ tại Hội nghị Pa-ri về Việt Nam. Trong thời gian này đồng chí được cử đi công tác ở các nước: Anh, Ý, Bỉ, Ai-len.

- Là Ủy viên Ban biên tập báo Nhân dân (1969), Phó Tổng biên tập báo Nhân dân (1980).

- Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (1982), đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; là Tổng Biên tập Báo Nhân dân.

- Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, sau đó là Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

- Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991), đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ngoài ra, đồng chí còn đảm nhiệm nhiều chức vụ khác như: Trợ lý Tổng Bí thư, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ Việt Nam hữu nghị với các nước; Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam.

Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa IX. Tháng 12/2006, đồng chí được nghỉ công tác.

Do có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Danh sách Ban Lễ tang Đồng chí Hồng Hà, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân, nguyên Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương:

1- Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban.

2- Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

3- Đồng chí Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

4- Đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

5- Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

6- Đồng chí Nguyễn Văn Chiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

7- Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

8- Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

9- Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

10- Đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận trung ương.

11- Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an.

12- Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

13- Đồng chí Hoàng Thanh Khiết, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

14- Đồng chí Phạm Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định.

15- Đồng chí Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương.

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Hồng Hà

Linh cữu đồng chí Hồng Hà được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng được tổ chức từ 8 giờ 30 phút, ngày 20/01/2011. Lễ truy điệu lúc 12 giò 30 phút cùng ngày. Lễ an táng được tổ chức tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Theo TTXVN