(PL)- Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê bình chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch vì không thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về giải quyết đơn khiếu nại của HTX Thanh Hòa (huyện Nhơn Trạch).

Chủ tịch tỉnh yêu cầu chủ tịch huyện Nhơn Trạch thu hồi quyết định giao bến đò Phước Khánh cho Đội duy tu giao thông, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật huyện (Đội duy tu) quản lý. Đồng thời, huyện phải khẩn trương xây dựng phương án khai thác bến đò Phước Khánh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Huyện cần có biện pháp giải quyết thỏa đáng quyền lợi, việc làm của xã viên HTX Thanh Hòa nhằm chấm dứt tình trạng khiếu nại kéo dài. Kết quả thực hiện phải báo cáo chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15-6.

Trước đó, bến đò Phước Khánh do HTX Thanh Hòa quản lý, khai thác. Sau đó, UBND huyện Nhơn Trạch giao cho Đội duy tu huyện, dẫn đến việc chủ nhiệm HTX Thanh Hòa khiếu nại vượt cấp kéo dài.

P.ĐIỀN