Sau một tháng làm việc, kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XII đã chính thức bế mạc chiều qua (19-6). Tại kỳ họp này, 11 dự án luật, một nghị quyết giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm, một nghị quyết về đổi mới cơ chế tài chính ngành giáo dục cùng nghị quyết điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản đã được Quốc hội thông qua.

Nghị quyết về đề án đổi mới cơ chế tài chính ngành giáo dục nêu rõ năm học 2009-2010 trong điều kiện nền kinh tế còn khó khăn, việc điều chỉnh tăng trần học phí tại các cơ sở đào tạo nghề nghiệp và đại học công lập chỉ thực hiện ở mức thấp, mang tính quá độ. Học phí đối với bậc giáo dục mầm non và phổ thông công lập cũng sẽ tăng dần theo lộ trình, mức trần chỉ áp dụng vào năm học 2014-2015. Việc miễn học phí cho bậc giáo dục này sẽ được xem xét vào thời điểm thích hợp. Đối với bậc tiểu học, vẫn tiếp tục thực hiện chính sách không thu học phí. Nghị quyết cũng yêu cầu thực hiện kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo nghề nghiệp và đại học, các chương trình đào tạo và áp dụng cơ chế gắn học phí với chất lượng đào tạo...

Về Luật Thuế thu nhập cá nhân, Quốc hội đồng ý miễn toàn bộ thuế thu nhập cá nhân đã giãn từ tháng 1 đến hết tháng 6, đồng thời miễn tiếp số thuế đánh vào thu nhập từ chuyển nhượng vốn, đầu tư vốn, bản quyền và nhượng quyền thương mại cho đến hết năm 2009. Như vậy, từ ngày 1-7, với các loại thu nhập còn lại (lương, thưởng, chuyển nhượng bất động sản...), cá nhân nào nằm trong diện chịu thuế sẽ bắt đầu phải đóng thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Quốc hội cũng điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội như GDP được điều chỉnh giảm từ 6,5% (mức Quốc hội quyết ở kỳ họp tháng 11-2008) xuống còn 5%, chỉ số giá tiêu dùng giảm từ “dưới 15%” xuống “dưới 10%”, chỉ tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu giảm từ mức 13% xuống 3%, bội chi ngân sách từ 5% GDP lên 7% GDP.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đánh giá trong kỳ họp này, Quốc hội tiếp tục có những cải tiến như bố trí hợp lý phiên họp trù bị, ghép các nội dung gần nhau hoặc liên quan với nhau theo nhóm vấn đề để thảo luận, để chất vấn, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng hoặc còn có ý kiến khác nhau... “Những cải tiến này đã góp phần rút ngắn được thời gian mà vẫn bảo đảm số lượng và chất lượng các nội dung của kỳ họp” - Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nhận xét.

NGHĨA NHÂN