Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc. Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư đề nghị tỉnh sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; huy động và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững hơn.

Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, Kiên Giang cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh để phát triển. Kiên Giang cần có quyết tâm cao, động viên toàn lực, tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành, các cấp để phát triển bứt phá mạnh hơn. Muốn thế, tỉnh cần rà soát toàn bộ phương hướng nhiệm vụ, quy hoạch tổng thể, tìm ra khâu đột phá. Đặc biệt, Kiên Giang có huyện đảo Phú Quốc với nhiều tiềm năng to lớn để phát triển thành Khu Hành chính - Kinh tế đặc biệt, là trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế. Đồng thời, đầu tư phát triển giao thông, nông sản, thủy sản...

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh tỉnh Kiên Giang cần chủ động nắm tình hình, giữ vững an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

AT