Thủ tướng cho biết chủ trương của Chính phủ là tạo mọi điều kiện để Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, một cực tăng trưởng ở phía bắc thủ đô Hà Nội. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Thái Nguyên cần hết sức quan tâm đến cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính; chú trọng thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao.

Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh đặc biệt quan tâm đến xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Sáng cùng ngày, Thủ tướng đã tới dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915 đã anh dũng hy sinh tại Lưu Xá - Thái Nguyên.

CL