Chương trình Hỗ trợ cùng ngư dân bám biển đã thu hút sự tham gia đóng góp của nhiều doanh nghiệp và cá nhân với gần 21 tỉ đồng.

Ban tổ chức Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2011 tại TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết như trên ngày 3-7.

Trong đó, Ngân hàng Đông Á đã quyết định lập Quỹ tín dụng giúp ngư dân bám biển với tổng số tiền 20 tỉ đồng kèm lãi suất cho vay ưu đãi. Ngân hàng Đông Á còn hỗ trợ Quỹ cùng ngư dân bám biển 500 triệu đồng. Tổng Giám đốc Công ty SJC Nguyễn Thành Long cũng hỗ trợ quỹ 200 triệu đồng.

Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao tại Bình Định kết thúc ngày 3-7. Sau sáu ngày diễn ra hội chợ, đã có 250.000 lượt người đến mua sắm với doanh thu trên 27 tỉ đồng.

AX