(PL)- Chiều 11-7, HĐND tỉnh An Giang đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, với 66 đại biểu có mặt bỏ phiếu.

Kết quả ông Nguyễn Quốc Khánh (Phó Chủ tịch HĐND tỉnh) có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất (55/64 phiếu hợp lệ). Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Sơn có phiếu tín nhiệm cao ít nhất (19/65 phiếu hợp lệ). Người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là Thiếu tướng Dương Thái Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh (12/65 phiếu hợp lệ).

Ông Nguyễn Quốc Khánh đánh giá việc tín nhiệm của đại biểu cũng là sự tín nhiệm của đông đảo cử tri, đồng thời cũng thấy trách nhiệm mà cử tri tin tưởng, kỳ vọng ở đại biểu.

VĨNH SƠN