(PL)- Đó là vấn đề được nhiều đại biểu đưa ra tại hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác giám sát và phản biện xã hội của hệ thống MTTQ năm 2015 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức ngày 30-12.

Ông Trần Đình Tứ - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM bày tỏ: “Hiện nay vấn đề bức xúc nhất của người dân là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), nếu người dân biết được trong báo cáo giám sát của chúng ta không nhắc gì đến vấn đề này thì sẽ rất buồn... Tôi đề nghị trong chương trình giám sát, phản biện năm 2016 phải đưa nội dung đảm bảo VSATTP thành chiến dịch, chương trình, kế hoạch tấn công mãnh liệt để đảm bảo cuộc sống cho người dân, để dân không phải ăn cọng rau cũng lo, ăn miếng thịt cũng lo, chứ không chỉ đề cập đến nội dung này một cách chung chung rằng “quản lý và đảm bảo VSATTP””.

LÊ THOA