Về công tác tuyên truyền về biển, đảo năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh lưu ý các bộ, ngành hữu quan, các địa phương cần phải nắm vững nguyên tắc giữ vững độc lập tự chủ, gắn chủ quyền quốc gia với giữ vững môi trường hòa bình để phát triển… Đồng thời, tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, kiên quyết bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo pháp luật quốc tế; chủ động tích cực cùng các bên liên quan đàm phán về giải pháp cơ bản, lâu dài mà các bên có thể chấp nhận được đối với các khu vực tranh chấp; xử lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ với coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và các nước.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh các bộ, ngành hữu quan, các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân nâng cao kiến thức, ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia, biên giới lãnh thổ. Công tác tuyên truyền về kết quả phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền phải trên nguyên tắc tuyên truyền đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời các văn bản pháp lý.

V.THỊNH