Sự công khai này một lần nữa được quần chúng hoan nghênh sau lần công khai các quyết định quan trọng khác tại phiên họp thứ 28 (từ 12-10 đến 3-11), cũng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đáng chú ý, cùng thời điểm Đảng thực hiện việc công khai này, ở Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra buổi cho ý kiến với dự thảo Luật Tiếp cận thông tin. Tại đây, nhà báo lão thành Hữu Thọ đã phải nhắc lại “sự im lặng đáng sợ” mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đưa ra vào những năm đầu Đổi mới để chỉ hoàn cảnh khó tiếp cận thông tin trong tác nghiệp của báo chí hiện nay. Nhà báo Hữu Thọ nói ông “vừa mừng nhưng vừa chưa yên tâm” vì luật bị trì hoãn, chưa thể sớm đưa vào thực thi. Bởi theo nhà báo Hữu Thọ, thực tế chính quyền nhiều nơi đều “sợ” việc công khai.

Thế nhưng Đảng đã làm gương qua các thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương như trên!

Không còn là “chuyện nội bộ” của Đảng, người dân đã được soi xét, bàn tán từng hành vi và án kỷ luật của những người đang lãnh đạo họ. Được thông tin là biểu hiện cụ thể nhất nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Và một khi lòng dân trùng với ý Đảng thì có khó khăn gì không vượt qua.

PHAN MAI