(PL)- Ngày 3-12, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh do HĐND TP Hà Nội bầu hoặc phê chuẩn.

 

Các mức tín nhiệm gồm: Tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp. Riêng trường hợp của ba phó chủ tịch UBND TP gồm các ông Nguyễn Quốc Hùng, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Tuấn vì mới được HĐND bầu năm 2014 nên chưa đủ thời gian thực hiện lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả cho thấy bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, có số phiếu tín nhiệm cao đạt 89,36% (84 phiếu). Ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đạt 76,59% số phiếu tín nhiệm cao (72 phiếu). Mức tín nhiệm cao của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo là 71,27% (67 phiếu).

Các chức danh khác, số tín nhiệm cao xê dịch lần lượt từ 37,23% tới 69,15%.

TRỌNG PHÚ