Theo đó, trong thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở Sở LĐ-TB&XH tỉnh có nhiều vi phạm. Cụ thể, việc sử dụng kinh phí quản lý người có công không đúng nguyên tắc; việc quản lý dạy nghề cho lao động nông thôn còn nhiều yếu kém; sử dụng nguồn kinh phí dạy nghề sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng với tổng số tiền vi phạm hơn 4,7 tỉ đồng, phải thu hồi hơn 2,8 tỉ đồng.

UBKT Tỉnh ủy quyết định kỷ luật khiển trách năm cán bộ, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH; kỷ luật cảnh cáo hai cán bộ, lãnh đạo khác. Đồng thời, đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật Chi bộ Sở với hình thức khiển trách. Ngoài ra, trên cơ sở đề nghị của UBKT Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định kỷ luật cảnh cáo về Đảng đối với bí thư chi bộ, giám đốc Sở LĐ-TB&XH; đồng thời đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kỷ luật về chính quyền với hình thức cảnh cáo. UBKT Tỉnh ủy cũng kiến nghị kỷ luật 25 cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức thuộc các trung tâm, đơn vị dạy nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh Kon Tum.

THÙY HƯƠNG