Ngôn từ cần rõ ràng, dễ hiểu

Xưa có ông quan đêm tối đi đường va phải người khác nên về ban hành luật “ra đường ban đêm phải mang đèn dầu”. Vài ngày sau, ông đi đêm lại đụng người cầm đèn nhưng không thắp sáng nên về sửa lại luật “ra đường ban đêm phải mang đèn dầu, đèn phải thắp sáng”. Sau đó, ông quan đi đêm vẫn đụng trúng người, người này phân bua là do dầu đã cạn nên đèn tắt, ông quan này lại về sửa luật “ra đường ban đêm phải mang đèn dầu, đèn phải thắp sáng, hết dầu phải thay”... Đề nghị ban soạn thảo sửa đổi HP lần này phải làm HP thật kỹ để có thể tồn tại được lâu dài, tránh việc phải sửa hoài như vị quan ban hành luật mang đèn dầu đó.

HP là đạo luật gốc, đã là luật thì không nhất thiết phải viết văn vẻ mà cần rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu. Tôi thấy bản dự thảo vẫn còn nhiều thiếu sót, không thống nhất câu chữ. Chẳng hạn dự thảo khi thì dùng cụm từ “nhân dân VN” khi thì dùng “nhân dân ta”, lúc thì viết “nam, nữ” khi thì viết “nữ và nam”. Chưa kể quy định “nam, nữ có quyền kết hôn và ly hôn” sẽ không rõ nghĩa vì như vậy có thể hiểu là không cấm nam kết hôn với nam, nữ kết hôn với nữ, trong khi chúng ta vẫn chưa công nhận hôn nhân đồng giới.

Ông NGUYỄN AN BÌNH, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận

Thận trọng với vấn đề thu hồi đất

HP 1992 không có mục thu hồi đất. Luật Đất đai 1993 chỉ quy định việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng, không quy định thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế, đến Luật Đất đai 2003 mới có quy định thu hồi đất cho trường hợp này. Do vậy tôi băn khoăn khi lần này đã đưa vấn đề thu hồi đất vì các dự án phát triển kinh tế-xã hội vào dự thảo HP, liệu có phải để hợp thức hóa quy định trong Luật Đất đai 2003?

Điều 58 dự thảo HP thừa nhận “quyền sử dụng đất là quyền tài sản được pháp luật bảo hộ”. Trong khi đó, Điều 56 dự thảo cũng khẳng định: “Tài sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân được Nhà nước thừa nhận, bảo hộ và không bị quốc hữu hóa. Trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân, tổ chức theo giá thị trường”. Có thể hiểu quyền tài sản - quyền sử dụng đất cũng đã được ghi nhận bao hàm trong điều này. Vì vậy, nên chăng chỉ đặt vấn đề trưng mua, trưng dụng đất mà không đặt ra vấn đề thu hồi đất.

Đại biểu QH LÊ TRỌNG SANG, Phó Giám đốc  Sở LĐ-TB&XH TP.HCM

BÌNH MINH lược ghi