“Phương án chốt lại là không quy định nghĩa vụ thay thế NVQS vào trong HP. Vì HP chỉ quy định nghĩa vụ cơ bản của công dân. Còn sau này Luật NVQS sẽ căn cứ vào thực tiễn quy định trường hợp a, hay trường hợp b một cách cụ thể.

Trước câu hỏi hiện nay đang có hai ý hiểu khác nhau, một là nộp tiền thì không phải nhập ngũ, hai là những người không phục vụ tại ngũ thì phải làm nghĩa vụ khác, ông Lưu cho biết sau này khi làm Luật NVQS sẽ tính toán việc này vì trong Luật NVQS quy định cụ thể những điều kiện để tuyển chọn công dân nhập ngũ, ví dụ như tuổi, điều kiện gia đình, sức khỏe… Nếu như đáp ứng đủ các điều kiện đó thì thực hiện nghĩa vụ tại ngũ, còn nếu không đáp ứng những điều kiện đó thì không phải nhập ngũ. Còn vấn đề có thay thế bằng hình thức gì khác thì phải tính thêm và phải có tổng kết, đánh giá thực tế.

Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ, Phó Tư lệnh Quân khu 9, khẳng định thi hành NVQS là một trong những nghĩa vụ rất quan trọng của thanh niên. "Đó là lợi ích quốc gia, là xương máu, là danh dự... Mà nếu là xương máu thì không thể thay thế bằng tiền được" - ông nhấn mạnh.

TTH