Mục tiêu của nghị quyết nêu rõ phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị các cơ quan có liên quan rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nợ đọng, trốn đóng, lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp…

HUY HÀ