Phát biểu khai mạc, ông Prachoom Pongpan, Hiệu trưởng ĐH Rajapat, nhấn mạnh trường tổ chức hội thảo về Hiến pháp Việt Nam để hiểu rõ hơn về luật pháp, Hiến pháp Việt Nam, tạo thuận lợi cho quan hệ hợp tác giữa hai nước. Về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp của Việt Nam, ông Prachoom Pongpan nói: “Chúng tôi hoan nghênh việc sửa đổi, bổ sung, cải cách Hiến pháp theo hướng vì sự hội nhập Cộng đồng ASEAN”.

Trong phần tham luận, GS-TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, đã trình bày về quy trình sửa đổi Hiến pháp, nhấn mạnh tính dân chủ, lắng nghe ý kiến của mọi người dân, tổ chức, đoàn thể xã hội về vấn đề này; so sánh những điểm tích cực của Dự thảo Hiến pháp sửa đổi so với Hiến pháp 1992...

 HL