Theo Kiểm toán Nhà nước, việc sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường vẫn còn một số sai sót. Cụ thể, các đơn vị còn sử dụng sai nguồn thu phí được để lại hơn 1 tỷ đồng (tỉnh Đồng Nai mua ôtô 479 triệu đồng; tỉnh Quảng Nam chi không đúng chế độ 23 triệu đồng; Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM xác định kinh phí tiết kiệm bổ sung thu nhập chưa đúng quy định 586,6 triệu đồng). 

Đánh giá, thẩm định, phê duyệt lựa chọn nhà thầu không đúng quy định: Có ¾ gói thầu được kiểm tra của Khu quản lý giao thông số 1 thuộc Sở Giao thông vận tải TP.HCM hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính và máy móc thiết bị thi công nhưng vẫn được xét trúng thầu (nạo vét rạch Ông Du 2008; nạo vét cải tạo rạch Cầu Cụt năm 2008; nạo vét rạch sông Chùa 2 năm 2008).

Các đơn vị còn sử dụng sai nguồn kinh phí, chi sai chế độ, vượt định mức, chi chưa đủ điều kiện đưa vào quyết toán 78,479 tỷ đồng, bao gồm: Chi thực hiện dự án thuộc nguồn vốn sây dựng cơ bản gần 20 tỷ đồng (Bộ Tài nguyên và Môi trường 19 tỷ đồng; tỉnh Thanh Hóa 850 triệu đồng; Bộ Y tế 389 triệu đồng; TP Hà Nội 1,741 tỷ đồng; Khánh Hòa: 25,558 tỷ đồng (chi sang sự nghiệp kiến thiết thị chính).

Nhiều nơi còn chi sai đơn giá, vượt khối lượng trên 30 tỷ đồng (TP.HCM 26,278 tỷ đồng; Vũng Tàu 1,727 tỷ đồng, Bình Dương: 1,86 tỷ đồng; Hà Nội 168,2 triệu đồng…).

Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 71,692 tỷ đồng, bao gồm các khoản nộp tăng thêm (thu hồi nộp ngân sách chi sai chế độ, phí, lệ phí…); các khoản giảm trừ khi quyết toán năm 2008, đồng thời đề nghị chấm dứt việc sử dụng sai nội dung nguồn kinh phí, chi sai chế độ; đề nghị tỉnh Đồng Nai xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan đến việc quyết định cho Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường dùng nguồn thu để mua ôtô.

Kiểm toán Nhà nước đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan tới việc quyết định sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường để chi thực hiện dự án thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản hơn 19 tỷ đồng (dự án tăng cường trang thiết bị truyền thông cho Trung tâm cộng đồng và dự án tăng cường năng lực cho Trung tâm quan trắc).

Theo THANH HƯƠNG (Website Bộ TN&MT)