(PL)- Dân đóng thuế nên rất cần được biết Nhà nước sử dụng tiền đó thế nào.

 

Ngày 29-10, các đại biểu QH đã thảo luận tại tổ về dự luật Ngân sách nhà nước và dự luật Kiểm toán sửa đổi.

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM), việc sửa đổi luật lần này phải làm sao nâng cao được quyền tự chủ của các địa phương. Theo đó, những đơn vị chủ động được nguồn chi, tức là có cán cân ngân sách thặng dư, phải điều về cho trung ương thì đơn vị đó cần phải tự chủ hơn và giao lại quyền tự chủ đó cho HĐND của các tỉnh, thành phố quyết định các khoản đó. Còn đối với những quỹ tài chính nhà nước để ngoài ngân sách nên có quy định là ngân sách nhà nước sẽ không cấp hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ trên.

Đại biểu Lê Nam (Thanh Hóa) cho rằng vấn đề quan trọng là phải hạn chế được việc xin - cho ngân sách. Vì thực tế hiện nay do tiền ít, trong khi nhu cầu nhiều dẫn đến xin - cho, mà đã xin - cho thì dễ nảy sinh tiêu cực và không công bằng.

Cũng theo ông Nam, hiện nay ngân sách của Việt Nam đang bị phân tán rất nhiều. Đơn cử như chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh có biết bao nhiêu chính sách liên quan, mỗi thứ một tí, rất khó nhớ và rất phân tán. “Cái yếu của chúng ta chính là sự hỗn loạn về chính sách dẫn đến phân tán về ngân sách. Do đó, luật này ra đời cũng phải giải quyết được bài toán đó thì mới phát huy hiệu quả” - ông Nam nói.

Về việc công khai, minh bạch ngân sách, theo đại biểu Đinh Xuân Thảo (Hà Nội), hiện nay quyền thu thuế là của Nhà nước. Nhưng người dân đóng thuế cũng rất cần được biết Nhà nước sử dụng tiền đó như thế nào. Do đó, ông Thảo đề nghị cần nghiên cứu rõ nội dung phạm vi công khai, hình thức công khai, trách nhiệm công khai, cũng như trách nhiệm giải trình ở tất cả quy trình ngân sách trong dự thảo luật.

T.NGUYỆT - T.VĂN