Theo các học giả, việc in “đường lưỡi bò” lên hộ chiếu còn là hành động “thiếu hiểu biết”. “đường lưỡi bò” - do Trung Quốc vẽ ra là không có cơ sở pháp lý. Cực nam của Trung Quốc trong các chứng cứ lịch sử, bản đồ đều khẳng định là đảo Hải Nam.

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 với gần 1.000 nhà khoa học đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, hơn 800 tham luận được trình bày. Trong đó có 200 tham luận của các học giả nước ngoài đã tập trung thảo luận về nhiều lĩnh vực trong hội nhập và phát triển bền vững của Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu tại hội thảo có giá trị ứng dụng cao trong phát triển ngành Việt Nam học, góp phần xây dựng nền văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

TX