(PL)- Chiều 28-11, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Martin Chungong.

 

Theo VOV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng ngài Martin Chungong trở thành tân tổng thư ký của Liên minh Nghị viện thế giới và là vị khách quốc tế đầu tiên dự khán kỳ họp đầu tiên của Quốc hội tại tòa nhà Quốc hội mới.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn IPU hỗ trợ để Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 và tin tưởng những kinh nghiệm của ngài Martin Chungong sẽ giúp ban tổ chức IPU 132 tổ chức thành công sự kiện quan trọng này.

Ngài Martin Chungong khẳng định IPU luôn nâng cao vai trò nghị viện thế giới và ủng hộ mạnh mẽ Quốc hội Việt Nam. IPU chú trọng xây dựng hệ thống thông tin và mạng lưới dữ liệu cơ sở cho các nước thành viên.

Ngài Tổng thư ký IPU tin tưởng Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 sẽ được tổ chức thành công với việc chuẩn bị kỹ lưỡng của nước chủ nhà Việt Nam. Theo ngài Martin Chungong, sự kiện quan trọng này cũng là cơ hội để cộng đồng quốc tế thấy rõ sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên các lĩnh vực.

N.ANH