Đại diện thanh niên mười tỉnh trong khu vực giáp biên giới gồm: Ratanakiri, Stung Treng, Mondulkiri (miền Đông Campuchia), Attapư, Salavan, Xê Kông (miền Nam Lào), Kon Tum, Gia Lai, Dăk Lăk, Dăk Nông (Tây Nguyên, Việt Nam) về dự.

Diễn đàn sẽ thảo luận vai trò của thanh niên ba nước trong khu vực tam giác phát triển, quan hệ hữu nghị, hợp tác khu vực tam giác... Diễn đàn cũng là nơi giao lưu, chia sẻ, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giới thiệu các mô hình thanh niên làm kinh tế; hoạt động tình nguyện, kinh nghiệm đoàn kết, tập hợp thanh niên... Ngày 8-12 sẽ bế mạc.

V.DŨNG