Ông Đặng Công Ngữ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, Trưởng ban Biên tập trang thông tin điện tử, cho biết mục đích của website này là giới thiệu về các hoạt động của UBND huyện đảo, cung cấp những thông tin tư liệu, chứng cứ lịch sử - pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Bấm nút khai trương Cổng thông tin điện tử UBND huyện Hoàng Sa. Ảnh: TT

Trang thông tin sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình biển Đông, hoạt động khai thác, bảo vệ tài nguyên biển… Theo ông Ngữ, đây cũng là một diễn đàn để mọi người có thể trao đổi, tìm hiểu và đóng góp các tư liệu quý về Hoàng Sa như hình ảnh, bản đồ… góp phần vào cuộc đấu tranh, khẳng định chủ quyền lãnh thổ.

TẤN TÀI