Đồng Tháp tập trung phát triển kinh tế ven sông Tiền, sông Hậu.

(PL)- Khánh Hòa đặt mục tiêu thành trung tâm kinh tế - văn hóa - du lịch, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Toàn tỉnh đạt các tiêu chí của một TP trực thuộc trung ương, có tiềm lực kinh tế mạnh và phát triển năng động với cơ cấu kinh tế hiện đại. HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khánh Hòa đến năm 2020 như trên.

Cụ thể, Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2020 GDP bình quân đầu người đạt 5.500 USD; tỉ trọng ngành nông nghiệp chỉ còn 6% trong cơ cấu kinh tế...

UBND tỉnh Đồng Tháp đã quyết định từ nay đến năm 2020 tiếp tục đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ trên hành lang kinh tế ven sông Tiền, sông Hậu và kênh xáng Lấp Vò - Sa Đéc.

T.NGUYỄN - H.ANH