Tuyến biên giới giữa hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kông dài 142 km, được triển khai cắm 60 mốc. Đội liên hiệp cắm mốc Quảng Nam - Sê Kông đã phối hợp khảo sát xác định được 18 vị trí cột mốc để bàn giao các đơn vị thi công xây dựng.

Cũng sáng qua, công trình điện được đầu tư 4 tỉ đồng cấp điện cho khoảng 250 hộ của huyện Đắc Chưng (Lào) đã được khánh thành và đưa vào sử dụng. Đây là lưới điện 22 kV từ huyện Nam Giang đến trung tâm huyện Đắc Chưng.

H.KHÁ